Sänkt inkomstkrav för bostadskontrakt

Nu har styrelsen beslutat om sänkta inkomstkrav vid bostadskontrakt med Ekerö Bostäder. Från och med 2020-03-01 gäller att den sökandes inkomster ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra.

När hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad. Beloppen (Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp) bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

Förbehållsbeloppen för 2020 är:

  • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
  • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambos
  • 2 654 kronor för barn till och med 6 år
  • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre