Laddstolpar vid alla parkeringar

Som ett led i vårt miljöarbete med sikte på att bli fossilfria, vill vi också ge våra hyresgäster möjlighet till detsamma. Därför påbörjar vi nu ett projekt där målet är att år 2035 ska samtliga parkeringar i våra områden vara utrustade med laddstolpe för elbil.

Ekerö Bostäder har sedan start deltagit i Allmännyttans Klimatinitiativ med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål, en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till år 2030 (räknat från år 2007). Vi arbetar nu mot målet att i förtid ha nått Klimatinitiativets övergripande mål och att ge våra kunder goda möjligheter att agera för en bättre miljö.

EU-parlamentet röstade i februari i år, igenom ett förbud mot försäljning av nya bilar med bensin- eller dieselmotor från och med 2035. Ekerö Bostäders ambition är att i god tid anpassa den egna verksamheten så att vi blir ett fossilfritt fastighetsbolag, samt säkerställa att våra kunders framtida behov gällande elbilsladdning kan garanteras.

Den 21 september antog Ekerö Bostäders styrelse en strategi gällande laddinfrastruktur, som innebär att alla våra parkeringar till 2035 ska vara utrustade med laddstolpe för elbil.

Preliminär tidplan för 2024

Startdatum Område Antal platser Parkeringar som avses
2024-01-01 Wrangels väg 14 Parkering nr. 5004-5017
2024-05-01 Ekebyhovsvägen 20 Parkering nr. 5011-5019, 5038-5048
2024-12-01 Gustavavägen 22 Parkering nr. 3K03-3K22, 3K24-3K25

Om du hyr en av dessa platser idag kommer ditt kontrakt på parkeringsplatsen att sägas upp, men vi erbjuder dig signera en överenskommelse att stå kvar på samma plats (dock utan motorvärmare) tills du erbjuds en ersättningsplats som motsvarar dina önskemål. Har du frågor angående detta är du välkommen att kontakta vår uthyrningsansvarige, Leila Halvardsson.