Vallviksvägen får ett lyft

Nu pågår arbete med att ge Vallviksvägen ett lyft.

Alla bostäderna får nya altaner, samtidigt som ny asfalt läggs i hela området. I närtid kommer även alla fönster och fönsterdörrar bytas, samt ska ytterligare två parkeringsplatser iordningställas. Utöver detta kommer samtliga 14 bostäder att få säkerhetsdörr monterad.

Laddstolpar till parkeringarna är planerade till hösten 2025, men kan komma att monteras tidigare.

Nya altaner byggs

Ny asfalt läggs och två nya parkeringar tillkommer.