Renovering balkonger på Ångbåtsvägen

Projektet med att renovera balkong- och loftgångsräcken samt balkonger på Ångbåtsvägen pausas över vintern 2023 och kommer att återupptas till våren 2024 så snart temperaturen tillåter.

Ett projekt för renovering av balkonger och handledare på Ångbåtsvägen pågår. Det innebär att trasig panel och trädetaljer byts ut samt att balkonger och räcken målas. Det är Bruske Entreprenad AB som utför arbetet som kommer att ske i etapper och aviseras ca 1 vecka innan arbetet påbörjas hos respektive hyresgäst.

Arbetet sker främst utifrån och balkonglådor, belysningsslingor och annat på balkongen behöver flyttas undan under tiden arbetet pågår där. Arbetet kommer i första hand att ske på vardagar mellan ca 08.00 – 16.00.

Under tiden för arbetet med balkongen är den avstängd och ingen får vistas på denna.