Invigning 2023-05-05

Invigning av de nya hyresrätterna på Adelsö

Onsdagen den 24 november 2021 togs det första spadtaget och den 5 maj 2023 invigdes Ekerö Bostäders nya idylliska parhus i Stenby på Adelsö.

På eftermiddagen fredagen den 5 maj samlades många inbjudna för att delta vid invigningen av Ekerö Bostäders 24 nya hyresrätterna på Slagarvägen/Tegelbrännarvägen i Lilla Stenby på Adelsö. Dagen inleddes med tal av Ann Söderström (Verkställande direktör), Claes Vikström (Fastighetschef), Ingemar Hertz (avgående Styrelseordförande), Peter Östergren (tillträdande Styrelseordförande), Ove Wallin (Styrelseledamot), Anders Gustafsson (Ordförande Värna Adelsö) samt av Johan Elfver (kommunstyrelsens Ordförande). Johan Elfver ledde även den alkoholfria skålen för de nya bostäderna.

Det ceremoniella bandet klipptes av Peter Östergren och Ingemar Hertz, varefter samtliga närvarande bjöds på alkoholfritt bubbel och härliga sommartårtor från Emilia på Café Hovgården. Givetvis var det visning av de olika lägenhetstyperna för alla som ville.

Bostäderna var sedan klara för inflyttning den 1 juni 2023.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Ann Söderström, Verkställande direktör

Claes Vikström, Fastighetschef

Ingemar Hertz, avgående Styrelseordförande

Peter Östergren, tillträdande Styrelseordförande

Ove Wallin, Styrelseledamot

Anders Gustafsson, Ordförande Värna Adelsö

Johan Elfver, kommunstyrelsens Ordförande

Invigningsskålen

De nya bostäderna inför invigningen.

Klipp av det ceremoniella bandet

Bandet är klippt och området invigt

Tårta och alkoholfritt bubbel från Café Hovgården