Kan jag bli spärrad i bostadskön?

Ja, du kan bli spärrad i kösystemet av två olika anledningar:

  1. Du har fått ett kontrakt hos Ekerö Bostäder och du blir då spärrad från att boka intresse på en ledig bostad under ett års tid.
  2. Du har svarat nej eller inte svarat alls på tre erbjudanden som du fått under en 12-månadersperiod, och har därför spärrats från att boka intresse på en ledig bostad i ett års tid.

Du förlorar inga bopoäng utan fortsätter få en poäng per dag under tiden du är spärrad, förutsatt att du loggar in på Mina Sidor minst en gång under en 12-månadersperiod. Efter ett år försvinner spärren automatiskt.