Förråd

I flera av våra bostadsområden finns möjlighet att hyra extra förråd. Om du är intresserad av att göra det kontaktar du vår uthyrare, Leila Halvardsson, via telefon 08-42003204 vardagar mellan kl. 08.30-12.00 eller via e-post leila.halvardsson(at)ekerobostader.se.

Extraförråd har från 2024-01-01 en hyra på 27 kr respektive 48 kr per kvadratmeter och månad. Hyresskillnaden beror på förrådets säkerhetsklass. Ett äldre förråd med hönsnät kostar 27 kr per kvadratmeter och månad, medan nya förråd med nätpanel, så kallade Troax förråd, har en hyra på 48 kr per kvadratmeter och månad.

Förråd i skyddsrum

Du ska vara medveten om att många av förråden finns i skyddsrum. Det är MSB (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. Enligt lagen om skyddsrum (2006:545) kan förrådet då behöva ställas i ordning till skyddsrum inom 48 timmar vilket innebär att utrymmet då räknas som allmän plats.

Vid höjd beredskap:

  • Tömning av förrådet skall ske omgående av hyresgäst. I annat fall ombesörjer hyresvärden tömning, ingen förvaring av lösöret kommer att erbjudas.
  • Du kan heller inte ha krav på någon ersättning för ditt lösöre.

Vid eventuell tillsyn och underhåll kan vi behöva tillträde till ditt förråd.