Förråd

I flera av våra bostadsområden finns möjlighet att hyra extra förråd. Om du är intresserad av att göra det kontaktar du vår uthyrare, Leila Halvardsson, via telefon 08-42003204 vardagar mellan kl. 08.30-12.00 eller via e-post leila.halvardsson(at)ekerobostader.se.

Extraförråd har från 2024-01-01 en hyra på 27 kr respektive 48 kr per kvadratmeter och månad. Hyresskillnaden beror på förrådets säkerhetsklass. Ett äldre förråd med hönsnät kostar 27 kr per kvadratmeter och månad, medan nya förråd med nätpanel, så kallade Troax förråd, har en hyra på 48 kr per kvadratmeter och månad.

Förråd i skyddsrum

Du ska vara medveten om att många av förråden finns i skyddsrum. Det är MSB (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål.

Du som då hyr ett av förråden som finns i ett skyddsrum får då ett meddelande om att Ekerö Bostäder kommer att påbörja tömning av ditt förråd med omedelbar verkan. Dina tillhörigheter bärs då ut och förvaras under en presenning. Du ansvarar sedan själv på att ta hand om dina saker.