Trygghet och trivsel

Respektera din granne

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Vi lever alla olika liv, ung som gammal, med eller utan barn. En del är hemma mycket, andra jobbar hela dagen medan vissa jobbar natt. En del är morgonpigga och andra är mer aktiva på kvällen. Som boende i ett flerfamiljshus får man acceptera att grannar kan höras då och då. Både inomhus och utomhus. Självklart ska man visa hänsyn till sina grannar och det finns trivselregler för vad som gäller. Trivselregler som alla får ta del av när de flyttar in hos oss. Blir man återkommande störd av sin granne är vår rekommendation att man i första hand tar kontakt med grannen och berättar det. För allvarliga störningar mellan kl. 22-06 hänvisas till Störningsjour, 08-706 20 65.

Viktiga trivselregler i våra bostadsområden

  • Det finns en hel del gemensamma lokaler i ett bostadsområde. Därför är det bra med gemensamma regler. Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. Gemensamma utrymmen innebär också delat ansvar.
  • Håll trapphus och loftgångar fria. Dörrmattor, cyklar, pulkor, skoställ och annat, försvårar städning och ökar risken vid olyckor. Ambulanspersonal och brandmän måste kunna komma fram snabbt när olyckan är framme. Hjälp oss att öka säkerheten och trivseln genom att hålla rent och snyggt i trapphuset där du bor.
  • Grillat är gott, men alla uppskattar inte grilloset. I de flesta av våra områden finns grillplatser som du som boende kan nyttja. Om du vill grilla på din balkong eller uteplats ska du använda el-grill eftersom de osar mindre. Det handlar om att visa varandra hänsyn och att ge alla en chans att kunna njuta av sitt boende. Tänk också på brandrisken!
  • Sortera dina sopor på rätt plats och i rätt kärl i miljöhuset.
  • Förvara inte sopor på balkong eller uteplats då detta lockar till sig skadedjur.
  • Mata inte fåglar i bostadsområdet, då fågelfrön som lämnas kvar på marken lockar till sig möss och råttor.
  • Sköt om din uteplats/balkong och håll den ren och snygg så att det är trevligt i området.
  • Bollspel inne i bostadsområden är inte tillåtet utan hänvisas till platser som är avsedda för detta.
  • Tänk på att de flesta arbetar eller går i skola under dagarna och behöver en god nattvila. Därför ska det vara lugnt och störningsfritt mellan kl. 22.00 – 06.00.

Om dessa trivselregler inte efterföljs kan det vara störande för grannar och omkringboende, vilket kan resultera i störningsanmälan till Ekerö Bostäder.

Trygghet

Trygghet handlar också om att du ska känna dig säker i din egen bostad.

Brandvarnare och brandfilt

Brandvarnare och brandfilt skall vara monterade i våra bostäder. Saknar din bostad en brandvarnare eller brandfilt så kontaktar du din boservicevärd.

Säkerhetsdörr

Om din lägenhet inte redan har säkerhetsdörr är du välkommen att beställa en sådan genom Ekerö Bostäder. En säkerhetsdörr ser ut som en vanlig dörr, men skyddar som en ståldörr. Dörren som Ekerö Bostäder erbjuder är en europaklassad säkerhetsdörr med motståndsklass 3, vilket enligt Svenska Skydd innebär att tjuvar, ljud, drag, brand mm inte kommer över tröskeln. Isoleringen i dörrblad och tätningen mellan karm och dörrblad gör också att energikostnaden minskar. Säkerhetsdörren finns i två utförande dels för inomhusbruk (trapphus) och dels för utomhus bruk (loftgångar, radhus) och månadskostnaden är 148 kr respektive 154 kr (2024 års hyresnivå). Denna kostnad läggs på hyran och gäller från och med månadsskiftet närmast efter installationen. Därefter ingår kostnaden i lägenhetens hyra och omfattas av gällande förhandlingsordning och hyresutveckling.

Här kan du ladda ner ytterligare information om säkerhetsdörr samt en beställningsblankett.