Värme och inomhusklimat

Vinter

”NÄR SÄTTS VÄRMEN PÅ?” Vintertid får vi på Ekerö Bostäder ofta den frågan. Temperaturen i bostäderna styrs av termostater som automatiskt sätter igång värmen när temperaturen sjunker. Inomhustemperaturen upplevs olika av olika människor. I början på kvällen kan det under ett tag kännas lite svalare än det gjort under dagen då solen legat på. Detta beror på att radiatorerna startar först när termostaterna känner att det lägre gränsvärdet för temperaturen har nåtts och det är först då de börjar arbetet med att värma upp all luft i rummet.

Ventilation

En orsak till att det kan kännas svalt är luftfuktigheten. När det är hög luftfuktighet upplevs temperaturer annorlunda mot vad de faktiskt är. Även om inomhustermometern då visar 20 grader kan det upplevas som om det är svalare. Se till att ventilationsventilerna inte är helt tillslutna. Det måste finnas ett glapp på 1 – 3 mm så att det blir cirkulation på luften i lägenheten. På det sättet undviker man också fuktbildning på fönster och speglar, på grund av kondens – och fukt gör att lufttemperaturen upplevs som lägre än vad den faktiskt är.

Vistelsezon

Ekerö Bostäder har som ambition att temperaturen i vistelsezonen, vid en enkel mätning ska vara 21 grader +/-1 grad. Detta har visats sig vara en temperatur som de flesta människor trivs med och värdet är satt med hänsyn till en balans mellan komfort och miljötänk. Vad är vistelsezon? Definition enligt Boverkets byggregler kap 6: ”Vistelsezon begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meters och ett annat på 2,0 meters höjd. Samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1 meter vid fönster och dörr.”

Sommar

Vid värmeböljor och höga temperaturer kan det bli väldigt varmt inomhus. Värmeböljor är utom vår kontroll och vi kan tyvärr inte påverka värmen i bostäderna. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller inte de allmänna råden för inomhustemperaturer vid extrema väderförhållanden. En värmebölja tillhör den kategorin.

Vi har inte luftkonditionering i våra bostäder, men det finns saker du själv kan göra för att få det svalare och skönare hemma.

Tips för att få svalare inomhus

  • Använd persienner eller dra för gardinerna.
  • Håll dörrar och fönster stängda under dagen för att hålla värmen ute.
  • Vädra på kvällar och nätter då temperaturen är lägre. Försök att skapa drag genom lägenheten om det är möjligt.
  • Testa att fukta ett lakan med kallt vatten och häng det för ett öppet fönster. Då kyls vinden som passerar in genom fönstret.
  • Håll ventiler öppna för att få in frisk luft och hålla igång ventilationen.
  • Tänk på att elapparater alstrar värme.
  • Fläktar kan ge en viss lättnad, även om de inte kyler luften. Använd luftkonditionering för att sänka temperaturen.
  • Behöver du svalka dig akut, använd en fuktig handduk mot kroppen, det kan hjälpa till att kyla ner dig.