Parkering

Som hyresgäst hos oss kan du hyra parkeringsplats med eller utan eluttag, carport- eller garageplats. Tillgången varierar i våra områden och ibland är det kö, särskilt till garage och parkeringsplatser med eluttag.

Är du intresserad av att hyra parkering kontaktar du vår uthyrare på telefon 08-420 032 04 eller via e-post. Skriftliga kontrakt upprättas för alla bilplatser. Uppsägningstiden är tre månader från närmaste månadsskifte efter uppsägningsdagen.

Priser för parkeringar

Månadshyra för parkering/garage för år 2024 ser du här:

MC-plats: 277 kr
P-plats utan el: 291 kr
P-plats med el: 406 kr
P-plats med laddstolpe: 553 kr
Carport: 553 kr
Garageplats utan el: 553 kr
Garageplats med el: 664 kr

Regler gällande parkeringsplatser

Bilplatserna är enligt våra hyreskontrakt avsedda för uppställning av personbil i s.k. trafikdugligt skick. Tänk på att bilen ska rymmas inom linjerna för parkeringsrutan. Garagen får inte användas som förråd. De hyresgäster som inte följer dessa regler riskerar att bli av med sitt parkeringskontrakt.

Parkeringsregler i våra områden

  • Säkerhet och trivsel är två viktiga orsaker till att all uppställning av fordon inom bostadsområdena är förbjuden utom på markerade platser.
  • Besökande till våra hyresgäster i området ska parkera på besöksparkeringen. Denna parkering är avgiftsbelagd för att undvika att dessa platser används av obehöriga och till fel ändamål.
  • Trafik inom bostadsområdena ska undvikas. I samråd med Hyresgästföreningen  har man kommit överens om att det är tillåtet att köra fram till sin port för i- och urlastning av tyngre gods. Högsta tillåtna tid för detta är 10 minuter. Om en lastning tar längre tid ska det klart och tydligt framgå att arbete pågår vid bilen genom t.ex. tänd belysning, öppen baklucka eller meddelande på vindrutan.

Parkeringsövervakning

Bevakningen av samtliga parkeringsområden sköts av P-Service. Eventuella frågor gällande parkeringsböter ska ställas direkt till P-Service på telefon 0771-77 11 00. Ni kan också ringa P-Service för att anmäla felparkerade bilar i området.