Bostadsbyte

Vill du byta bostad?

Du måste ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader för att få byta den. 

Enligt hyreslagen har en hyresgäst med förstahandskontrakt rätt att byta sin lägenhet genom ett direktbyte.
Bytet kan gälla ett internt byte med en annan hyresgäst hos Ekerö Bostäder eller ett externt byte med någon som bor hos en annan hyresvärd. Ekerö Bostäder godkänner endast byte med hyresrätter.

Sedvanlig inkomst- och kreditprövning görs alltid. Inga obetalda betalningsanmärkningar eller skulder hos Skatteverket eller Kronofogden får finnas. Dock kan det vid internbyte godkännas om byte sker till en bostad med lägre hyra.

Du som är registrerad i vårt kösystem kan, efter inloggning på Mina Sidor, se bytesannonser som finns på Bytestorget, men du måste vara hyresgäst för att kunna lägga upp en egen bytesannons. OBS! Annonsen raderas automatiskt efter 90 dagar.

Ett byte måste alltid godkännas av alla inblandade hyresvärdar.
Ansökningsblanketter måste fyllas i av samtliga parter i bytet.
Ansökningsblanketter för direktbyten kan laddas hem under rubriken Blanketter – skriv ut, fyll i och skicka in till AB Ekerö Bostäder, Box 241, 178 24 Ekerö.