Grilla

Elgrill är den enda grill som är tillåten att använda när du grillar i våra områden. Detta på grund av brandrisk och av hänsyn till dina grannar.
Du får dock gärna använda de fasta grillplatserna som finns i många av våra områden.