Andrahandsuthyrning

Hyra ut i andra hand?

Du måste ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader för att få hyra ut den i andra hand.

Man behöver beaktansvärda skäl och hyresvärdens (eventuellt hyresnämndens) tillstånd för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Som beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning räknas studier eller arbete på annan ort, nytt provboende eller sjukdom. Tillstånd ges normalt för maximalt ett år. Det är alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för hyresinbetalningar och för vad som händer i lägenheten. En andrahandshyresgäst får aldrig överta ett kontrakt, även om förstahandshyresgästen väljer att inte flytta tillbaka till lägenheten.

OBS! Hyran vid en andrahandsuthyrning får inte vara högre än den hyra som förstahandshyresgästen betalar, med eventuellt tillägg för möbler (max 15 procent) och andra nyttigheter som till exempel el, bredband och tv-kanaler. Om hyresgästen tar ut en för hög hyra vid en andrahandsuthyrning, kan hyresgästen förlora sitt hyreskontrakt med omedelbar verkan.

Ansökningsblankett och information om vilka regler som gäller kan laddas hem under rubriken Blanketter – skriv ut, fyll i och skicka in till AB Ekerö Bostäder, Box 241, 178 24 Ekerö.