Snöröjning

I samband med snöfall påbörjas snöröjningen vid torrsnö när snödjupet är ca 70 mm och vid blötsnö vid ca 50 mm. Halkbekämpning sker i så nära anslutning som möjligt till plogning eller vid behov och ska vara utförd 4 timmar efter gränsen för påbörjandet. Halkbekämpning utförs med stenflis 2–4 mm. Utförandet sker till snöfallets längd och omfattning.

Jour och beredskapstid gäller för tiden 1 november till 15 april.

Prioriterade ytor

När det snöat prioriterar vi och vår entreprenör att i första hand ploga, skotta och sanda de viktigaste vägarna i samtliga områden. När det är klart fortsätter snöröjningen av gång- och cykelvägar, trappor och andra vägar i områdena.

Snöröjning och halkbekämpning ska ske av gångvägar från kommunal gata, entré-vägar fram till entré-planer, entré-trappor, ramper och nödutgångar, samt till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser. Speciellt viktigt är att halkrisken vid trappor och entréer minimeras.

Bor man som hyresgäst i en marklägenhet med egen ingång ansvarar hyresgästen för snöröjning och halkbekämpning på den mark som hör till lägenheten. Till exempel vid den egna entrén.

Observera att parkeringsplatser, utanför garageport samt uteplatser/balkonger inte ingår i snöröjningen!

Hyresgästen ansvarar själv för snöröjning av den egna p-platsen. Den som hyr garage ansvarar för att snöröja 30 centimeter utanför fasad. Det är även hyresgästens ansvar att utföra snöröjning av den egna balkongen och/eller uteplatsen. Om detta sker från en balkong så måste säkerheten för de förbipasserande säkerställas.