Brandsäkerhet

Vi arbetar aktivt för att ha ett starkt skydd mot brand i våra bostäder. Vi har ett nära samarbete med Södertörns Brandförsvarsförbund och vi förser alla bostäder med brandvarnare och brandfilt. Saknar du brandvarnare eller brandfilt i din bostad så ta kontakt med din boservicevärd.

Det är dock en hel del som vi inte klarar av att göra på egen hand men som du själv enkelt kan se över i och kring din bostad.

Testa din brandvarnare

Idag har alla Ekerö Bostäders hyresgäster brandvarnare hemma, men alltför många glömmer att testa den. Och om man inte testar den riskerar man att ha en brandvarnare som inte fungerar.

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det behöver du byta ut hela brandvarnaren.

Nätverket Aktiv mot brand har därför lanserat en kostnadsfri SMS-tjänst som man kan registrera sitt mobilnummer i och få en påminnelse om att testa brandvarnaren. Gå in på deras hemsida: https://aktivmotbrand.msb.se/ och registrera ditt mobilnummer.

Du kan läsa mer i broschyren Skydda dig mot brand. Läs direkt på webben eller ladda ner och spara.

Kunskap är bästa brandskyddet

► Lämna aldrig spisen när du lagar mat. Spisbränder är idag den vanligaste orsaken till brand i hemmet, varje dag och året runt. Kanske är du stressad efter en dags sysslor, middagen ska snabbt tillagas. Kvällsaktiviteterna ska eventuellt planeras och mitt i allt ringer telefonen. Nu är det väldigt lätt att för stunden tappa fokus och koncentrationen på matlagningen, olyckan är ett faktum. Kastrullen kokar torrt eller oljan i stekpannan fattar eld snabbare än du kunnat drömma om. Ring alltid 112 även om du lyckats släcka branden. Risken är stor att glöd från branden kan finnas kvar i spisfläktens ventilationssystem, som senare kan antändas.

► Försök aldrig att släcka brinnande eller het olja på spisen med vatten. Risken är stor att det kommer ske en allvarlig explosion. Använd din brandfilt istället.

► Rengör filtret till spisfläkten med jämna mellanrum. Det är annars stor fara att fettet från spisfläktens filter kan antändas vid en spisbrand.

► Gör det till en rutin att kontrollera din brandvarnare med jämna mellanrum, gärna en gång i kvartalet. Det du provar när du trycker på testknappen är två saker, dels att batteriet fortfarande har kraft och dels att brandvarnaren tjuter som den ska. En brandvarnare kan vara avgörande om din bostad har börjat rökfyllas så att du snabbt kan agera eller utrymma. Om din brandvarnare inte fungerar ska den omgående bytas ut.

► Se till att dina ljusstakar inte är i närheten av något brännbart material. Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att stearinet antänds och skapar en kraftig låga. Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum.

► Ladda aldrig din mobiltelefon, läsplatta eller bärbara dator utan översikt eller under natten. Risken finns att litiumbatteriet kan avge gaser om det kortsluts, gaser som kan börja brinna.

► Använd bara elektriska produkter som är CE märkta och godkända för bruk inom EU. Se till att lamporna du använder har rätt styrka till din belysning och att inga skarvsladdar är skadade eller ligger i kläm.

► Om en väggkontakt är trasig eller glappar – ska den omgående lagas av behörig elektriker.

► Om säkringarna i din bostad ofta löser ut – ska elen i bostaden omgående kontrolleras av behörig elektriker.

► Om det börjar brinna i någon elektrisk apparat, dra alltid ur kontakten från vägguttaget innan du försöker släcka branden.