Nycklar och nyckelbrickor

Så här fungerar iLOQ-nycklar

För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln ur cylindern och prova igen långsammare eller snabbare. Då nyckeln förs in i låset alstrar låscylindern all den elenergi som cylinderns och nyckelns elektronik behöver. Är införingsrörelsen för långsam eller för snabb förblir cylindern i låst läge.

Hämta nycklar när du flyttar in

Innan du flyttar in kommer du att kontaktas av en besiktningsperson för att erbjudas att tillsammans med avflyttande hyresgäst närvara vid slutbesiktning av bostaden. Vid det tillfället kommer du även att få kvittera ut nycklar.

Skulle det vara en tomställd lägenhet du ska flytta in i kvitterar du ut alla nycklar hos Ekerö Bostäder på Bryggavägen 110, Hus A2 på inflyttningsdagen efter kl. 13.00. Kom ihåg att boka tid i förväg! Inflyttningsdag är alltid den första vardagen i månaden.

Beställ flera nycklar

Vid inflytt får du tre nycklar till din bostad. Vi har under början av 2022 bytt ut samtliga nyckelsystem till iLOQ, ett elektroniskt system. Behöver du fler än de tre nycklarna som ingår kan du beställa det av din boservicevärd till en kostnad av 400 kr/st (utom på nyproduktionen på Wrangels väg/Clas Horns väg där priset är 600kr/styck).

Om du låst dig ute

Om du råkat låsa dig ute måste du vända dig till låssmed som du själv ska kontakta samt får du stå för den kostnaden själv. Ekerö Bostäder öppnar inte lägenheter för hyresgäster av trygghetsskäl. Nästan alla fastighetsbolag i Sverige har tagit bort den servicen för att den utnyttjats av människor som vill ta sig in i andras lägenheter.

Om du tappar en nyckel eller nyckeltagg

Om du har råkat tappa en nyckel måste beställa ny nyckel genom Ekerö Bostäder. Har du förlorat en iLOQ-nyckel eller en nyckeltagg vänder du dig till din boservicevärd för att beställa en ny. Kostnaden för ny iLOQ är 400 kr/st (utom på nyproduktionen på Wrangels väg/Clas Horns väg där priset är 600kr/styck) och kostnad för en ny nyckeltagg är 350kr/styck.

Lämna nycklar när du flyttar ut

Vid utflyttning kommer du att kontaktas av en besiktningsperson för att genomföra en slutbesiktning. Vid besiktningstillfället lämnar du samtliga nycklar till besiktningspersonen som bockar av dem mot den nyckelkvittens du signerat när du tog emot nycklarna.

Alla lägenhetsbyten sker den första vardagen i månaden. Samtliga utkvitterade nycklar och nyckeltaggar ska lämnas före klockan 12.00 på avflyttningsdagen.

Nycklar som saknas

Låscylindern måste omprogrammeras om inte alla nycklar till lägenheten lämnas tillbaka vid avflyttning. Det är en säkerhetsfråga för nästa hyresgäst. Kostnaden för detta får den som flyttar ut stå för.