Husdjur

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 36 säger:

”Husdjur eller andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.” Sådan olägenhet är t.ex. när en hund står i en lägenhet och skäller stora delar av dagen, eller när en hund upprepade gånger rastas på en planerad gräsyta. Miljö- och byggnadsnämnden kan i båda fallen förbjuda ägaren att ha hund. En utekatt kan ställa till med bekymmer för grannarna genom att förorena i sandlådan eller i rabatter, revirmarkera på bilar, utemöbler etc.

Kattägare…

 • När det är dags för rastning, följ med katten ut. Håll den i koppel eller se till att katten inte smiter iväg på egen hand.
 • Gör som de flesta hundägare, plocka upp efter katten. Lägg den förslutna påsen i närmaste hundlatrin/papperskorg.
 • Ta som regel att hålla din katt inomhus från det att den är liten.
 • Ha halsband på katten med ägarens namn och telefonnummer.
 • Hankatter bör kastreras och honkatter steriliseras.
 • Spola aldrig ner kattsand i toaletten. Sanden bildar en propp i rören och täpper till avloppet. Släng sanden i hushållssoporna i en väl försluten påse.
 • Du ansvarar alltid för din katt även om det är en utekatt.

Hundägare…

 • Låt inte hunden göra ifrån sig på områdets gräsytor (gäller även egen uteplats).
 • När det är dags för rastning, gå ut med hunden i koppel eller på annat sätt så att den inte smiter iväg på egen hand.
 • Kom ihåg att plocka upp efter hunden. Lägg den förslutna påsen i närmaste hundlatrin/papperskorg.
 • Ha halsband på hunden med ägarens namn och telefonnummer.
 • Förebygg att hunden inte står och skäller i lägenheten när du är borta. OBS! Hänsyn måste visas till personer som är pälsdjursallergiker samt personer som är rädda för hundar och/eller katter.