Skötselregler för uteplats och balkong

Din uteplats och balkong är en del av hur området upplevs för boende och besökare och därför är det viktigt att du tar väl hand om uteplatsen. Det är du själv som ansvarar för skötseln av din uteplats/balkong. Det handlar om att hålla rent och snyggt, klippa gräs, rensa ogräs, beskära buskar och häckar samt underhålla trädäck. Det är du som vår hyresgäst som är ansvarig för skötseln av din uteplats/balkong och att den hålls i gott skick.

På din uteplats har du ansvaret att:

  • Hålla rent och snyggt
  • Rensa rabatter från ogräs
  • Hålla stenlagda ytor ren från tillväxt
  • Klippning av gräsytor, buskar och häckar om så finns.
  • Inte förvara bildäck, skidor, gamla möbler m.m. på din balkong eller uteplats.
  • Halkbekämpa och snöröja på den mark som tillhör lägenheten, exempelvis på balkongen eller vid den egna entrén.
  • Underhålla träkonstruktioner så som altan, plank, staket mm.

Om uteplatsen inte hålls i ett gott skick har vi rätt att åtgärda detta. Du debiteras sedan arbetstiden som förläggs(läggs) på din hyresavi. Upprepad misskötsel kan vara störande för grannar och omkringboende, vilket kan resultera i en störningsanmälan.

Plantera rätt

Tänk på vad du planterar, buskar ska exempelvis inte bli för stora eller slå för många rotskott som leder till problem. Blomlådor ska placeras på insidan av balkongen så att den inte riskerar att falla ner och skada förbipasserande.

Förvaring

Uteplatser och utrymmen under utvändiga trappor är inte till för förvaring. Det samma gäller din balkong. Lösa föremål, exempelvis cyklar och barnvagnar, ska förvaras i utrymmen avsedda för detta om det finns inom fastigheten, eller i ditt förråd.

Återställ när du flyttar

Du ansvarar för skötsel fram till det datum då ditt kontrakt löper ut. Den dag ditt kontrakt upphör att gälla ska din uteplats vara återställd i ursprungsskick. Pallkragar och eventuella plantering som du själv har anordnat ska avlägsnas, om inte annat överenskommits med den nya hyresgästen eller med oss. Dessutom ska gräs sås om pallkragar, krukor eller annat har orsakat kala fläckar i gräsmattan.

Grillning

Tänk på att du bara får använda elgrill på uteplatsen eller på balkongen, på grund av brandrisken.

Byggnationer/Insynsskydd

Egna fasta byggnationer som staket, skärmväggar och altaner mm. är inte tillåtna. Du får inte sätta upp insynsskydd på balkonger utan ett skriftligt godkännande av Ekerö Bostäder. Det är heller inte tillåtet att sätta upp en parabol.

Pooler och studsmattor är inte tillåtna på grund av olycksrisken.