Skadedjur

Du är skyldig att anmäla direkt

Misstänker du att det kan vara vägglöss, kackerlackor, råttor eller andra skadedjur i din bostad eller fastighet? Då är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det direkt.

Kontakta omgående vårt saneringsföretag Anticimex på telefon: 08-517 634 00.

Vid anmälan ska följande uppges:

  • Namn och adress
  • Försäkringsbolag: SRF
  • Var ni har hittat ohyran
  • Om möjligt vilken art det gäller alternativt spara ett exemplar i en ask eller dylikt för senare artbestämning

Det är viktigt att vi snabbt kan börja sanera för att få bort skadedjuren och förhindra att de sprider sig.

Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst och sanering ingår, förutom textilier. Därför bör du kontrollera att det ingår i din hemförsäkring.

Följ instruktionerna vid saneringen

Det är viktigt att du exakt följer alla instruktioner du får från Anticimex för att saneringen ska kunna genomföras på rätt sätt.