Hyresgästföreningen

Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen arbetar med boinflytande. Målsättningen är att samarbetet ska präglas av information, inflytande och samverkan. Boinflytandeverksamheten riktar sig till alla boende.

Vi samverkar kring kvarterslokalerna för att skapa mötesplatser i våra bostadsområden. De lokala hyresgästföreningarna kan använda lokalen till aktiviteter som skapar trygghet, gemenskap, inflytande och trivsel i bostadsområdet. Hyresgästerna får använda lokalerna för egna aktiviteter och är då ansvariga för lokalen under den tiden. Möjligheten att hyra lokalen för egna aktiviteter omfattar alla hyresgäster i bostadsområdet, inte bara för de hyresgäster som är medlem i Hyresgästföreningen. Kvarterslokalerna administreras av de lokala hyresgästföreningarna och/eller en kvarterslokalsansvarig.

För att få kontaktuppgifter till de lokala hyresgästföreningarna kontakta ansvarig på Hyresgästföreningen Bromma-Ekerö, Christina Glasberg, på telefon 070-556 76 33 eller via e-post kickalm_63@hotmail.com.

Här är kontaktuppgifter för att hyra hyresgästlokaler:

Wrangels väg/Clas Horns väg                 073-086 50 22

Ekuddsvägen                                            072-739 27 55 (skicka sms så ringer de tillbaka)

Ångbåtsvägen                                           073-706 50 99

Söderströms väg                                      076-272 23 59

Ploglandsvägen                                        Ej tillgänglig för närvarande

Klicka här om du vill läsa mer om Hyresgästföreningen.