Tvättstugans trivselregler

När man bor i flerfamiljshus är ett utrymme som dagligen används av många, tvättstugan. Ta hänsyn till dina grannar och var vänlig lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den nästa gång du kommer.

Boka tvättstuga med tagg

Där det finns elektroniskt bokningssystem i tvättstugan använder du dig av en personliga bokningstagg för att ta sig in i tvättstugan och för att boka en tvättid.

Det elektroniska bokningssystemet har många fördelar t.ex.

 • Ingen kan ta någon annans tvättid
 • Obehöriga kommer inte in i tvättstugan
 • Risken för stölder och skadegörelse minimeras
 • Det hålls rent och snyggt
 • Trygghet och trivsel ökar

Så här fungerar det:

Varje kontraktsinnehavare har kvitterat ut en speciell bokningstagg som fungerar som nyckel in till tvättstugan och som även används när man bokar sin tvättid. Varje tagg är programmerad för respektive lägenhet och kontraktsinnehavare.
Det finns fem pass att välja på under en dag (07-10, 10-13, 13-16, 16-19, 19-22), och man kan boka sig för maximalt sex tvättpass per kalendermånad. Grovtvätt och vanlig tvättstuga kan bokas samtidigt. Endast den som har bokat tvättstugan har tillträde under tvättiden.

Observera! Det är viktigt att passa tvättiden både i början och slutet. Om man inte aktiverar sin tvättid (öppnar dörren med taggen) inom 30 minuter – gäller både vanlig tvätt och grovtvätt – så avbokas tiden automatiskt och någon annan kan boka tiden och använda tvättstugan. Det är också viktigt man hämtar ut sin tvätt i tid dvs. innan nästa tvättpass börjar, eftersom endast den som har bokat tvättpasset som har tillträde.

Det finns tydliga instruktioner uppsatta i tvättstugan om hur bokningssystemet fungerar, men om du har frågor eller problem så kontakta Ekerö Bostäder på 08-420 032 00. Om du tappar bort din bokningstagg får du köpa en ny för 150 kr. Den borttappade taggen spärras i samband med att en ny programmeras. Debitering sker via faktura, och om den borttappade taggen skulle dyka upp igen så återlöses inte den nya.

Här kan du se vilka trivselregler som gäller i våra tvättstugor:

 • Om du bokat en tid och vet att du inte kan ta den, så är det trevligt om du tar bort din bokning.
 • Om tvättstugan står tom 30 minuter in på bokad tid får annan hyresgäst nyttja den tiden.
 • Använd aldrig blekmedel eller färg i maskinerna.
 • Du har inte rätt att använda tvättstugan in på nästa bokade tid, utan var snäll och respektera dina grannars tvättider.
 • Rökning är förbjuden i tvättstugan och i alla gemensamma utrymmen.
 • Se till att lämna tvättstugan ren och städad – precis på det sätt du själv vill finna den.

En liten checklista innan du lämnar tvättstugan

 • Torka av samtliga maskiner både ovanpå och på sidorna.
 • Glöm inte tvättmedelsfacket.
 • Rengör torktumlarens filter.
 • Torka av torkskåpets golv med våt trasa.
 • Sopa och våttorka golvet.
 • Torka av samtliga bänkar.
 • Rengör städmaterialet efter användandet.
 • Se till att fönster och dörrar är stängda och låsta.

Om något fel skulle uppstå på tvättstugeutrustningen eller städmaterial saknas, vänligen kontakta din felanmälan och sätt även en lapp på maskinen du felanmält, så nästa hyresgäst blir uppmärksammad på att maskinen är ur funktion.