Vilka parkeringsregler gäller?

Regler gällande parkering:

  • Bilplatserna är enligt våra hyreskontrakt avsedda för uppställning av personbil i trafikdugligt skick.
  • Garagen får inte användas som förråd. De hyresgäster som inte följer dessa regler riskerar att bli av med sitt garagekontrakt.
  • Säkerhet och trivsel är två viktiga orsaker till att all uppställning av fordon inom bostadsområdena är förbjuden utom på markerade platser.
  • Besökande till våra hyresgäster i området ska parkera på besöksparkeringen. Denna parkering är avgiftsbelagd för att undvika att dessa platser används av obehöriga och till fel ändamål.
  • Trafik inom bostadsområdena ska undvikas. I samråd med Hyresgästföreningen  har man kommit överens om att det är tillåtet att köra fram till sin port för i- och urlastning av tyngre gods. Högsta tillåtna tid för detta är 10 minuter.

Bevakningen av samtliga parkeringsområden sköts av P-Service. Eventuella frågor gällande parkeringsböter ska ställas direkt till P-Service på telefon 0771-77 11 00. Ni kan också ringa P-Service för att anmäla felparkerade bilar i området.