Hur får man veta vilken prioritet lägenheten får?

När vi är klara med inventeringen och har gjort en tidsplan, så kommer vi att presentera den på hemsidan. En tanke är att vi kommunicerar ut det årsvis till de hyresgäster som berörs just det året. Anledningen till det skulle vara att turordningen kan komma att förändras över tid i och med att projektet kommer att pågå så pass länge. Man kan alltid höra av sig till oss för att få åtminstone en preliminär tidpunkt.