I Stenhamra undrar jag vid renovering så skulle lokaler som står tomma. Gruppboendes lokaler som tömts i Söderströmsområdet. Moduler som satts upp för Ekgårdens renovering som aldrig blev av, dessa lokaler är Ekerö kommuns tomma eller inte och kostar…

Det är Ekerö kommuns lokaler. Om frågan gäller evakuering under renoveringstiden så kommer vi att hålla ett antal lägenheter vakanta under en viss tid så att vi kan erbjuda evakueringsboende inom vårt eget bestånd och inte i kommunens lokaler.