Med erfarenhet av stambyte hos Ekerö Bostäder fick vi en hyresnedsättning för 6 veckor, den beräknade åtgärdstiden, men entreprenören behöll nycklarna till min bostad i 4 månader och kom och gick under den tiden. Den tiden av oanmälda upprepade aktiviteter i mitt hem ersattes inte. Hur kan ni garantera att detta inte sker igen?

Vi kommer att ha en dialog med de entreprenörer som kommer att utföra dessa arbeten och kommer då att vara mycket noggranna med att alla sådana här rutiner fungerar redan innan arbetet drar igång och kommer även under arbetet att kontrollera detta. Idag har vi en projektorganisation där vi själva kommer att ha den här kontrollen, vilket vi inte hade i det tidigare projektet. Vi tror att detta kommer att fungera bättre nu.