När kommer underhållsplanen att vara klar?

Planen kommer förhoppningsvis att vara klar till årsskiftet 2021/2022. Sedan ska förhandlingarna med Hyresgästföreningen avgöras och därefter ska entreprenör upphandlas. Vi beräknar att detta 10-årsprojekt kan påbörjas under 2022.