Nyhetsarkiv

Energikartläggning pågår

Under senhösten 2023 påbörjades en energikartläggning i alla Ekerö Bostäders byggnader för att kunna genomföra åtgärder för att energioptimera våra fastigheter. Resultatet av kartläggningen ska vara klart till sommaren 2024.

Sommarjobba som handledare hos oss!

För fjärde året i rad fortsätter vi succén med ungdomar från Ekerö som sommarlovsjobbar i våra bostadsområden! Vi söker nu tre handledare för dessa ungdomar. Är du en av dem?

Extra förråd på Ploglandsvägen

Bor du på Ploglandsvägen och behöver ett extra förråd? Nu finns två lediga förråd för uthyrning redo.

Vi välkomnar vår Utemiljöansvarige!

Den 15 januari tillträdde Julia Ört sin tjänst som vår Utemiljöansvarige.

Hyresförhandlingar för 2024 klara.

Hyrorna för 2024 i bolagets samtliga bostadslägenheter, förutom Slagarvägen/Tegelbrännarvägen, höjs med 75 kr/kvm per år från 2024-01-01. Parterna överenskommer om en tillfällig hyreshöjning om 100 kr/mån för de bostadslägenheter som […]

Nyheter i bostadskön från 2024-01-01

Från den 1 januari 2024 är det lite nya regler som gäller för bostadskön. Bland annat kan man då ställa sig i kön redan från 16 års ålder.

Hyra för P-platser och förråd höjs från 2024-01-01

Hyran för extra förråd och p-platser höjs från och med den 1 januari 2024.

P-service höjer parkeringsavgiften

1 december 2023 höjer P-service parkeringsavgiften på våra besöksparkeringar.

Preliminär tidplan fönsterbyte Ekebyhov

Här finns nu en preliminär tidplan för fönsterbytet på Ekebyhovsvägen.