Nyhetsarkiv

Skydda dig mot brand!

Viktig information från Södertörns Brandförsvars förbund om hur du skyddar dig mot brand.

Vi önskar Ahmad välkommen!

Under veckorna 25, 26 och 27 kommer Ahmad Ghiabi från Veterankraft att stärka upp våra Boservicevärdar. Vi önskar honom hjärtligt välkommen och hoppas han ska trivas hos oss.

Energikartläggning pågår

Under senhösten 2023 påbörjades en energikartläggning i alla Ekerö Bostäders byggnader för att kunna genomföra åtgärder för att energioptimera våra fastigheter. Resultatet av kartläggningen ska vara klart till sommaren 2024.

Hyresförhandlingar för 2024 klara.

Hyrorna för 2024 i bolagets samtliga bostadslägenheter, förutom Slagarvägen/Tegelbrännarvägen, höjs med 75 kr/kvm per år från 2024-01-01. Parterna överenskommer om en tillfällig hyreshöjning om 100 kr/mån för de bostadslägenheter som […]

Nyheter i bostadskön från 2024-01-01

Från den 1 januari 2024 är det lite nya regler som gäller för bostadskön. Bland annat kan man då ställa sig i kön redan från 16 års ålder.

Hyra för P-platser och förråd höjs från 2024-01-01

Hyran för extra förråd och p-platser höjs från och med den 1 januari 2024.

P-service höjer parkeringsavgiften

1 december 2023 höjer P-service parkeringsavgiften på våra besöksparkeringar.

Preliminär tidplan fönsterbyte Ekebyhov

Här finns nu en preliminär tidplan för fönsterbytet på Ekebyhovsvägen.

Vallviksvägen får ett lyft

Nu pågår arbete med att ge Vallviksvägen ett lyft.