Nyhetsarkiv

Fjärrvärme till Ekebyhovsvägen och Ekuddsvägen

Nu ska fjärrvärmen kopplas in på Ekebyhovsvägen och Ekuddsvägen! Därför kommer värme och varmvatten att tillfälligt stängas av tisdagen den 24 november.

Yttre besiktning i Stenhamra

Lördagen den 21 november kommer yttre besiktning av byggnaderna på Fårhagsplan och på Söderströms väg att genomföras.

Gustava kopplas in till fjärrvärme

Nu ska fjärrvärmen kopplas in på Gustavavägen! Därför kommer varmvattnet att stängas av tisdagen den 17 november.

Nyhetsbladet nr 4 2020

Nu finns senaste numret av Nyhetsbladet ute. Här skriver vi bland annat om vårt övertagande av Adelsö hembygdsgård och om vårt fortsatta arbete under corona-pandemin.

Vi köper Adelsö hembygdsgård

Ekerö kommun har givit Ekerö Bostäder i uppdrag att köpa Adelsö hembygdsgård.

Coronavirus Covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för smittspridning i Sverige som mycket hög. Vi ber dig därför att undvika att besöka oss samt att inte boka åtgärd av felanmälan om du […]

Sänkt inkomstkrav för bostadskontrakt

Nu har styrelsen beslutat om sänkta inkomstkrav vid bostadskontrakt med Ekerö Bostäder. Från och med 2020-03-01 gäller att den sökandes inkomster ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra.

Hyresförhandlingar för 2020 klara!

Vi har nu träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2020. Även denna gång blev det ett ettårsavtal avseende hyreshöjningar.