Vi jobbar tillsammans med kommunens arbetssupport!

Ekerö Bostäder har inlett ett samarbete med kommunens arbetssupport för att ge fler chansen till arbetsträning.

Detta innebär att personer från arbetssupporten kommer att hjälpa till att städa och hålla ordning i miljöstugorna på Wrangels väg/Clas Horns väg och på Gustavavägen.

Arbetet kommer att utföras under dagtid under ungefär två timmar vid två tillfällen per vecka.

De som arbetstränar är inte där för att svara på frågor utan vi hänvisar alla eventuella frågor till vår kundtjänst, Ekerö Direkt, som du når på telefon: 08-420 032 00.