Fortsatt månadsvis hyresavsering under sommaren

Tidigare år har Ekerö Bostäder skickat ut hyresavier för tre månader samtidigt i början av sommaren. Så kommer det inte att bli i år.

På grund av semestertider har vi tidigare valt att skicka ut sommarens tre hyresavier samtidigt i början av sommaren. Så kommer vi inte att göra i år. Anledningen till detta är att det medförde ökad administration och problem vid lägenhetsbyten.

Undrar du över något angående detta är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-420 032 00 så gör vi vårt bästa för att besvara dina frågor.