Vallviksvägen får ett lyft

Nu pågår arbete med att ge Vallviksvägen ett lyft.

Alla bostäderna får nya altaner, samtidigt som ny asfalt läggs i hela området. I närtid kommer även alla fönster och fönsterdörrar bytas, samt ska ytterligare två parkeringsplatser iordningställas.

Laddstolpar till parkeringarna är planerade till hösten 2025, men kan komma att monteras tidigare.