Vi köper Adelsö hembygdsgård

Ekerö kommun har givit Ekerö Bostäder i uppdrag att köpa Adelsö hembygdsgård.

För tolv år sedan sålde Ekerö kommun Adelsö hembygdsgård till Svenska kyrkan. I kontraktet skrevs det in att kommunen hade en hembudsrätt. Det innebar att de skulle få företräde om andra aktörer vill lägga bud på fastigheten skulle ut till försäljning.

Redan förra året stod det klart att kyrkan ville sälja fastigheten som bland annat används som hembygdsgård och även har hyresgäster i form av en förskola och brandförsvaret. Kommunfullmäktige har nu beslutat att utnyttja hembudsrätten och har givit Ekerö Bostäder i uppdrag att förvärva hembygdsgården. Planen är att vi ska ta över fastigheten 2021-01-01, och att vi fortsätter förvalta fastigheten med nuvarande verksamheter intakta.