Vi välkomnar vår Utemiljöansvarige!

Den 15 januari tillträdde Julia Ört sin tjänst som vår Utemiljöansvarige.

Som ett led i vårt miljöarbete och vårt arbete för trivsamma och trygga bostadsområde har vi tillsatt en tjänst som Utemiljöansvarig. I mitten av januari tillträdde Julia Ört tjänsten och vi hälsar henne hjärtligt välkommen in i Ekerö Bostäders familj.

Julia är 27 år och utbildad trädgårdsingenjör och brinner för att planera, skapa och underhålla vackra och trivsamma boendemiljöer. Hon kommer att arbeta med att utveckla utemiljön i våra bostadsområden och utarbeta skötselplaner för våra utemiljöer och för de uteplatser som våra hyresgäster ansvarar för. Hon kommer även att ansvara för våra sommarferiearbetare.

Vi ser fram emot ett härligt samarbete samt fina och trivsamma utemiljöer.