Yttre besiktning i Stenhamra

Lördagen den 21 november kommer yttre besiktning av byggnaderna på Fårhagsplan och på Söderströms väg att genomföras.

För att få en mer precis uppskattning med avseende på underhållsplan, kommer tak och fasader att besiktigas på dessa områden. Arbetet genomförs av Stefan Mattsson på uppdrag av Ekerö Bostäder, under lördagen den 21 november 2020.