Till min lägenhet hör en uteplats. Hur ska den skötas?

Många av Ekerö Bostäders lägenheter är radhus eller markplan, och till dessa hör en bit tomt. Det ligger på dig som hyresgäst att se till att denna hålls snygg och välskött. Vintertid är det viktigt att tänka på att hålla skottat och rent vid brevlåda så att brevbärarens framkomlighet inte hindras. Sommartid är det häckar, träd och buskar som står på tomten som ska skötas och hållas efter så att de inte växer ut över gångvägar eller för nära byggnader.

Här kan du ladda ner regler för din uteplats: Jag och min uteplats – Vad förväntas?