Nyheter: Kök- och badrumsrenovering

När kommer underhållsplanen att vara klar?

Planen kommer förhoppningsvis att vara klar till årsskiftet 2021/2022. Sedan ska förhandlingarna med Hyresgästföreningen avgöras och därefter ska entreprenör upphandlas. Vi beräknar att detta 10-årsprojekt kan påbörjas under 2022.

Jag är väldigt nöjd med mitt kök och badrum och vill inte ha någon renovering.

Du kan alltid välja alternativ ”Avstå från renovering” förutsatt att Ekerö Bostäder inte bedömer att skicket är så dåligt att en renovering krävs.

Hur mycket kommer hyran att höjas med för de olika alternativen?

Förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyrespåslag för de olika valalternativen kommer att påbörjas under hösten 2021. Därför har vi ännu inget direkt svar på din fråga.

Vi fick vårt badrum renoverat för några år sedan, men då fanns inte de här fina tillvalen. Hur gör ni sådana här fall?

De badrum och kök som redan är renoverade kommer inte att omfattas av den här planerade renoveringen. Visst skiljer sig inredningen åt i jämförelse med tidigare upprustade kök och badrum, […]

Badrum – om jag inte önskar ha duschväggarna, kan jag avstå från dem?

Nej, man kan inte ta bort eller lägga till saker till de olika alternativen. Valalternativen är fasta på grund av att hyrespåslagen är fasta och de är framförhandlade med Hyresgästföreningen.

Jag har själv lagt nytt golv och satt upp kakel i mitt kök. Kan jag få behålla dessa vid en renovering?

Nej, man kan inte ta bort eller lägga till saker till de olika alternativen. Valalternativen är fasta på grund av att hyrespåslagen är fasta och de är framförhandlade med Hyresgästföreningen. […]

Mitt badrum är väldigt slitet! Jag undrar om man får förtur?

Alla kök och badrum håller på att inventeras och en underhållsplan med turordningar kommer att tas fram. De kök och badrum som har det största renoveringsbehovet kommer givetvis att prioriteras.