Kommunen öppnar infocenter i vår hembygdsgård

Måndagen den 21 juni invigde Ekerö kommun ett informationscenter i en del av Adelsö hembygdsgård.

Den 23 juni 2020 fattade Ekerö kommuns fullmäktige följande beslut ”Kommunfullmäktige beslutar att ge Ekerö Bostäder i uppdrag att genomföra förvärv av Adelsö hembygdsgård från Ekerö pastorat” och den 4 januari 2021 tog Ekerö Bostäder över fastigheten. Vi arbetar hårt för att renovera ytskikten i denna fina fastighet och den första delen är nu i det närmaste klar.

Ekerö kommun hyr en mindre lokal i byggnaden och där har de invigt ett nytt informationscenter som är tänkt att vara en permanent del i hembygdsgården. Här kan besökare ta del av broschyrer, kartor och information om världsarvet Birka-Hovgården, litteratur om kommunens världsarv samt information från bland annat lokala föreningar och företag. Informationscentret är fortfarande under utveckling, men kan redan nu besökas.

Är du intresserad av att hyra hembygdsgården för fest eller för föreningsträff? Här kan du läsa mer om hur du går till väga:

Hyr Adelsö hembygdsgård