Nyheter: Kök- och badrumsrenovering

Önskemål om möjligt, låt köksluckorna gå hela vägen upp i tak så finns mer förvaring i skåpen och vi slipper en dammsamlande, svårstädad yta i takhöjd.

Vi har valt den högre varianten av överskåp för att få plats med mer i skåpen och för att minska svårstädade ytor. Dock spelar ventilationen in och det kan betyda […]

Vet inte om ni redan svarat på denna fråga om tiden i varje lgh: Gör man en lgh i taget eller jobbar man parallellt i hela porten/huset?

Ambitionen är att korta ner byggtiden så mycket som möjligt. Man kommer att begränsa antalet lägenheter som man arbetar i samtidigt för att få ner byggtiden. Där det går kommer […]

Vårt kylskåp är ganska gammal! Så vi undrar om man bara kan byta kylskåpet?

Om kylskåpet av någon anledning inte fungerar ska man göra en felanmälan så att boservicevärden kan åtgärda detta. Det räknas inte som en renovering.

Kan man bara byta handfatet och spegeln till handfatet?

De val vi presenterar här är fasta. Alternativet är att man väljer att stå över renovering. Det går inte att plocka enbart vissa detaljer eller en viss del.

Det finns de som fått kakel vid renovering tidigare pga av vattenskador. Och inte fått hyreshöjning antar jag. Ska vi ha olika hyror i olika lägenheten pga renoveringar har skett vid olika tillfällen?

Har man tidigare fått renoverat med kakel så har man ju fått hyrespåslag då och det kommer då inte att vara aktuellt att få ett nytt hyrespåslag nu.

Varför så tråkiga färger på luckorna?

Vi tänker att vi väljer färger som generellt anses vara ok. Om man har t.ex röda luckor och sedan flyttar är det mer troligt att inflyttande hyresgäst skulle vara mindre […]

Får man inte ställa in badkar själv? Om man har medicinska behov t ex?

Förutsättningarna kommer att vara duschväggar i de olika standarder som vi erbjuder, så detta är svårt för oss att svara på generellt. Har man sådana funderingar är det bättre att […]