Rengör kylskåp

Rinner det vatten ner på köksgolvet när du öppnar dörren till ditt kylskåp? Ofta beror det på att hålet i kylskåpets botten är tilltäppt, eller så sitter hyllorna fel. På några minuter löser du det hela själv.

Varje gång du öppnar kylskåpet kommer fukt in från lägenheten. Fukten sätter sig på kylskåpets bakre vägg där kylplattan sitter. Efter ett tag bildas vattendroppar som rinner nedför väggen, så kallat kondensvatten.

I kylskåpets botten finns ett hål där vattnet ska kunna rinna ut. Vattnet leds sedan ner till en liten skål som sitter ovanför kompressorn. Värmen som uppstår när kompressorn arbetar räcker för att vattnet ska förångas, så kylskåpet tar med andra ord hand om kondensvattnet. Men om smuts fastnar i det lilla avrinningshålet söker sig vattnet andra vägar.

Ett annat vanligt fel är att hyllorna inte sitter rätt. Kondensvattnet måste ha fri väg utmed den bakre väggen. Därför ska hyllorna inte sitta hela vägen in. Av samma skäl är det inte bra att stapla matvaror ovanpå varandra mot väggen där kylplattan sitter. Då hamnar kondensvattnet på hyllplanet istället.

Ett tips är att du varje gång som du rengör kylskåpet även kontrollerar att det inte har hamnat smuts i det lilla avrinningshålet.

  1. I botten av kylskåpet sitter ett hål, där det så kallade kondensvattnet ska kunna rinna ut. Om det har hamnat smuts där går det bra att rengöra hålet med en topps.
  2. Mellan kylskåpets bakre vägg och hyllorna ska det finnas ett mellanrum, så att vatten som samlas på kylplattan ska kunna rinna ner. Stapla inte matvaror mot väggen.
  3. Ta ur och rengör hyllorna med jämna mellanrum. Passa då på att kontrollera att det lilla avrinningshålet är rent.
  4. Hyllans förhöjda bakkant ska sitta uppåt. Kanten förhindrar att matvaror lutar mot kylskåpets vägg och på så vis stoppar kondensvattnet från att rinna ner.