Rensa ventilation

Det är viktigt att du rensar alla luftventiler i både badrum och kök. Det ger en bättre inomhusmiljö i din bostad. Om du behöver nya filter kontaktar du Felanmälan så lämnar vi nya i din brevlåda. Se också till att ventilationsventilerna inte är helt tillslutna. Det måste finnas ett glapp på 1 – 3 mm så att det blir cirkulation på luften i lägenheten. På det sättet undviker man också fuktbildning på fönster och speglar, på grund av kondens – och fukt gör att lufttemperaturen upplevs som lägre än vad den faktiskt är.

För att luften i din lägenhet ska kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska.
Även när det är kallt på vintern ska frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut. Här ger vi några tips på vad du kan göra för att skapa god ventilation.

I en lägenhet blir luften ”förorenad” av matos, damm från kläder, utandningsluft och mycket annat. Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, allergier och eksem.  Därför ska luften regelbundet bytas ut och det sker om ventilationen fungerar.  En annan uppgift som ventilationssystemet har är att avlägsna den fukt som bildas när man lagar mat, tvättar, duschar eller badar. Om fukten inte ventileras ut kan det uppstå fukt- och mögelskador.

När temperaturen faller ner mot nollgradigt kan det vara frestande att stänga ventilerna, men då sätts ventilationssystemet ur spel. Det du i stället kan göra är att enbart ha springventilerna vid fönstren öppna någon millimeter. I en lägenhet ska det råda balans mellan värme och ventilation och Svenska Bostäder har som målsättning att hålla en inomhustemperatur på minst 20 grader.

Så ventilerar du din lägenhet:

  1. Frånluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Torka av dem med en fuktig trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. En frånluftsventil ska aldrig täckas över för då upphör ventilationen i din lägenhet att fungera.
  2. Springventilen sitter under eller över ett fönster. Den har som uppgift att släppa in frisk luft i lägenheten. Den ska alltid stå några millimeter öppen, även på vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.
  3. Köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret. Ta loss det från fläkten och handdiska filtret med diskmedel. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll.
  4. Ett tydligt tecken på att ventilationen inte fungerar är imma på fönsterrutorna. Även imma som uppstår när man duschar eller kokar vatten torkar om ventilationen fungerar som den ska.